Publisert 12.10.2021 , sist oppdatert 25.11.2021

Digitalt nordisk webinar om transparens og integritet i kraftmarkedet (REMIT)

Den 10. desember arrangerer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sammen med de andre nordiske reguleringsmyndighetene digitalt seminar om markedsadferd og transparens i kraftmarkedet. Velkommen til å melde deg på!

Foto: Stig Storheil/NVE

Webinaret har fokus på EU-forordningen om transparens og integritet på engrosenergimarkedet (REMIT), også den siste veiledningen fra ACER på området. I Norge er de aktuelle bestemmelsene tatt inn i forskrift om nettregulering og kraftmarked (NEM).

Hensikten med webinaret er å diskutere og dele erfaringer angående aktuelle markedsadferds-spørsmål fra ulike perspektiv. ACER, kraftbørser, nordiske transmisjonsnettsoperatører, reguleringsmyndigheter og markedsaktører vil være foredragsholdere og paneldeltagere.

Se programmet her (lenke til PDF på engelsk).

Hvem er webinaret for?

Webinaret er først og fremst for markedsaktører, transmisjonsnettsoperatører og myndigheter som omfattes eller jobber med spørsmål innenfor det aktuelle regelverket.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinaret og skjema for påmelding er på engelsk.
Dato: 10. desember 2021
Tid: Kl. 9:30-15:30
Sted: Digitalt, lenke sendes til deltager innen seminaret avholdes
Påmelding: Til Energimarknadsinspektionen via påmeldingsskjema innen 3. desember 2021.
Lenke til påmeldingsskjema (på engelsk).

Mer informasjon om regler for markedsadferd og transparens i Norge finner du her:

Lenke til Regler for markedsadferd og transparens i kraftmarkedet - NVE