Publisert 31.08.2021 , sist oppdatert 01.09.2021

Antallet strømkunder som produserer og selger strøm stiger jevnt

Ved utgangen av 2. kvartal økte antallet plusskunder med 11 prosent. Det viser oppdaterte tall fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). Statistikken er utvidet med nye data som viser hvilke teknologityper plusskundene bruker.

Ikke overraskende er solkraft dominerende teknologi som brukes av plusskunder. Foto: Erik Due, NVE

- Ved utgangen av 2. kvartal 2021 var det registrert 7808 plusskunder i Elhub, noe som tilsvarer en økning på 11 % siden utgangen av forrige kvartal. Dette er noe høyere enn økningen vi har sett de foregående kvartalene, sier fungerende direktør for RME, Tore Langset

I løpet av juni 2021 matet plusskundene inn totalt 6158 MWh, hvorav næringskundene stod for hele 59 % av dette. Den gjennomsnittlige månedlige innmatingen per plusskunde denne måneden var på 790 kWh.

De fleste plusskundene produserer strøm fra solenergi

- Statistikken er utvidet med informasjon om teknologitype fra Elhub. Ikke overraskende viser tallene at solkraften dominerer og er tatt i bruk av hele 97 % av plusskundene. Tallene viser videre at plusskundene med produksjonsteknologi for solkraft samlet har stått for 86 % av plusskundenes innmating siden mars 2019, sier Langset.

Data over plusskundenes teknologityper ved utgangen av juni 2021

Illustrasjon: Data over plusskundenes teknologityper ved utgangen av juni 2021

Om plusskundestatistikken

Statistikken gir en oversikt over utbredelsen av plusskunder i Norge. Det er nettselskapenes rapportering om sine plusskunder i Elhub som utgjør datagrunnlaget i denne statistikken. Statistikken publiseres kvartalsvis med tall fra Elhub og viser utviklingen i både husholdnings- og næringsmarkedet. Antall kunder, innmating og uttak per nettselskap og prisområde, samt teknologityper er blant dataene som offentliggjøres i statistikken.

Formålet med statistikken er å følge med på utviklingen i plusskunder over tid. Dataene gir RME verdifull kunnskap om nye utviklingstrekk som kan ha betydning for vår regulering. 

Kontaktpersoner

Fahad Jamil, rådgiver
Mobil: 472 40 438

Sigrid Hendriks Moe, seniorrådgiver
Mobil: 481 84 018

Fakta: Plusskunde

Enkelt forklart er plusskunder strømkunder som også produserer strøm og selger denne tilbake i strømnettet.

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Om plusskundeordningen