Publisert 14.10.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2020 - grunnlagsdata

Vi publiserer data som skal benyttes til beregning av inntektsrammer for 2020. Vi ber nettselskapene om å sjekke egne data og gi tilbakemelding om feil så snart som mulig, og senest innen 1. november 2019.

Alle data finnes i Excel-boka «Grunnlagsdata» til høyre på denne siden. Vi tar forbehold om at egne datakontroller og andre tilbakemeldinger kan føre til endringer i datasettet.

Vi publiserer i tillegg «Grunnlagsdata til R» som kan brukes i R-scriptet.

Differanse mellom inntektsramme 2018 og faktiske kostnader 2018

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2018 og selskapenes faktiske kostnader i 2018. Beregningen viser at inntektsrammene for 2018 var for høy. Differansen er anslått til rundt 270 millioner og blir trukket fra inntektsrammen for 2020.

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 1. november 2019

Vi ber om at nettselskapene sjekker data for eget selskap. Dersom det oppdages feil i datagrunnlaget, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig, og senest innen 1. november 2019. Vi vil ta hensyn til feil i datagrunnlaget når vi beregner endelig varsel om inntektsrammer.

Tidsplan for varsel om inntektsrammer for 2020

Vi tar sikte på å publisere et foreløpig varsel om inntektsrammer for 2020 i starten av november 2019 på våre nettsider. Endelig varsel om inntektsrammer for 2020 vil vi sende ut i starten av desember 2019.

Det kan forekomme endringer i datagrunnlaget

Vi gjør oppmerksom på at regnskapskontrollen av eRapp 2018 ikke er helt ferdig. Som følge av dette kan det fortsatt forekomme endringer i data.