Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Refsdal – Fardal

For å bygge ut et sammenhengende kraftoverføringsnett i Norge, har det vært nødvendig å krysse en rekke fjorder i lange spenn. Blant disse var kanskje den aller største utfordringen kryssingen av Sognefjorden, som NVE-Statskraftverkene utførte på ledningen Refsdal–Fardal i 1967. Denne ledningen var i tillegg helt avgjørende for samkjøringen på Nordvestlandet.

Kraftledning Refsdal - Fardal m/sognefjordspennet og Sogndalsfjordspennet — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 10.07.2009

Relatert informasjon

Kart

Fra: Refsdal kraftverk

Til: Fardal transformatorstasjon

Fylke(r): Sogn og Fjordane

I drift: 1967

Lengde: 41,4 km

Spenning: 300 kV

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • pionerarbeid
 • Sognefjordspennet
 • Sogndalsfjordspennet
 • ulendt og bratt terreng
 • etablerte samkjøring gjennom Sogn og Fjordane

Kilder

Litteratur:

 • Aalefjær, Sigurd (1967): Statskraftverkene. Fossekallen, Nr. 4, 1967: 6-9.
 • Heggenhougen, Rolv (red.) (1982): Samkjøringen av kraftverkene i Norge 1932 – 1982. Oslo: Samkjøringen.
 • Hornnes, Ragnar (1997): Samarbeid gav lys og varme – A/S Sognekraft 1947-1997. A/S Sognekraft.
 • Nordstrand, Leiv (1993): Lys og kraft til bygdens behov – Kraftforsyninga i Sogn og Fjordane 1893-1993. Sandane: Sogn og Fjordane Energiverk.
 • NVE-Statskraftverkene (1969) Hva skjedde ved Statskraftverkene 1963-1968. Oslo: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Internett::

Muntlige kilder:

 • Ole Berg, Statnett SF
 • Johannes Bondevik, tidl. Statnett SF
 • Kåre Heskestad, Statnett SF
 • Lars Kvarekvål, tidl. Statnett SF
 • Steffen Kvarekvål, tidl. Statnett SF
 • Idar Maurseth, Statnett SF
 • Kåre Schjetne, Statnett SF