Vassmagasinstatistikk veke 7 2019 - NVE

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 7 var fyllingsgraden i norske magasin 45,9 prosent.

Fyllingsgraden gjekk ned med 2,0 prosentpoeng mot 2,9 prosentpoeng førre veke. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 52,6 prosent.
Lavest magasinfylling hadde Øst-Noreg (Elspotområde 1) med 36,3 prosent, medan Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgst fylling med 51,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 7, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.