Publisert 15.02.2023

Vassmagasinstatistikk veke 6 2023

Ved utgangen av veke 6 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 51,6 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 6, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen