Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.01.2021 , sist oppdatert 06.01.2021

Vassmagasinstatistikk veke 53 2020

Sterkare nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 53 var fyllingsgraden i norske magasin 82,3 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,9 prosenteiningar.  

Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 88,6 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 77,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 53, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.