Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.12.2020 , sist oppdatert 23.12.2020

Vassmagasinstatistikk veke 51 2020

Mindre nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i norske magasin 87,1 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,9 prosenteiningar.  Fyllingsgraden er framleis den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 91,8 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 83,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 51, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.