Publisert 28.11.2023 , sist oppdatert 29.11.2023

Vassmagasinstatistikk veke 47 2023

Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 73,9 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,4 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 47, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.