Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.11.2021 , sist oppdatert 24.11.2021

Vassmagasinstatistikk veke 46 2021

Nesten ingen endring i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgrada i norske magasin 71,2 prosent.

Gjennom veka var det nær inga endring i den samla fyllingsgrada. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 80,9 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 63, prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 46, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.