Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.11.2021 , sist oppdatert 17.11.2021

Vassmagasinstatistikk veke 45 2021

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgrada i norske magasin 71,4 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 82,4prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 63,4prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 45, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.