Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.11.2019 , sist oppdatert 13.11.2019

Vassmagasinstatistikk veke 45 2019

Større nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 45 var fyllinga i norske magasin 77,1 prosent.

Magasinfyllinga gikk ned med 2,9 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 83,5 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 64,2 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 84,9 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 45, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.