Publisert 08.11.2023

Vassmagasinstatistikk veke 44 2023

Ved utgangen av veke 44 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 82,1 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 44, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.