Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.11.2022

Vassmagasinstatistikk veke 43 2022

Ved utgangen av veke 43 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 76,5 prosent. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,1 prosenteininger

Vassmagasinstatistikk veke 43 2022

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 43, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden.Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen