Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.10.2020 , sist oppdatert 28.10.2020

Vassmagasinstatistikk veke 43 2020

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 43 var fyllingsgraden i norske magasin på 92,7 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,6 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 0,5 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. 

Høgast magasinfylling hadde Aust- Noreg (område 1) med 96,7 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast fyllingsgraden med 90,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 43, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.