Publisert 19.10.2022

Vassmagasinstatistikk veke 41 2022

Ved utgangen av veke 41 var fyllingsgrada i norske magasin 75,1 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 82,0 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,6 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 88,3 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 62,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 41, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.