Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.10.2021

Vassmagasinstatistikk veke 40 2021

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 40 var fyllingsgrada i norske magasin 66,4 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 56,3 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 40, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.