Publisert 14.09.2022

Vassmagasinstatistikk veke 36 2022

Ved utgangen av veke 36 var fyllingsgrada i norske magasin 67,4 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 81,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,1 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 90,5 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 49,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 36, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.