Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.07.2021 , sist oppdatert 14.07.2021

Vassmagasinstatistikk veke 27 2021

Større auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 27 var fyllingsgrada i norske magasin 67,8 prosent.

Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 70,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 77,1 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 59,1 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 27, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.