Publisert 03.07.2024

Vassmagasinstatistikk veke 26 2024

Ved utgangen av veke 26 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 69,0 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke  26, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.