Publisert 26.06.2024

Vassmagasinstatistikk veke 25 2024

Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 66,5 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 3,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke  25, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.