Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.06.2022

Vassmagasinstatistikk veke 25 2022

Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgrada i norske magasin 53,0 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 63,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,5 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 70,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 43,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 25, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.