Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.06.2022 , sist oppdatert 22.06.2022

Vassmagasinstatistikk veke 24 2022

Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgrada i norske magasin 48,0 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 59,0 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,9 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 62,2 prosent, mens Vest-Noreg (prisområde 5) hadde lågast fylling med 38,6 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 24, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.