Publisert 12.06.2024

Vassmagasinstatistikk veke 23 2024

Ved utgangen av veke 23 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 60,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,0 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 23, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.