Publisert 31.05.2022 , sist oppdatert 01.06.2022

Vassmagasinstatistikk veke 21 2022

Ved utgangen av veke 21 var fyllingsgrada i norske magasin 31,8 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 45,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 6,3 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 42,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 19,6 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 21, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.