Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.05.2022 , sist oppdatert 11.05.2022

Vassmagasinstatistikk veke 18 2022

Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgrada i norske magasin 20,9 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 33,4 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,1 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 37,0 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 9,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 18, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.