Publisert 19.04.2022 , sist oppdatert 20.04.2022

Vassmagasinstatistikk veke 15 2022

Ved utgangen av veke 15 var fyllingsgrada i norske magasin 22,7 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 33,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 1,3 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 41,6 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 8,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 15, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.