Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.03.2023

Vassmagasinstatistikk veke 12 2023

Ved utgangen av veke 12 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 36,4 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 1,8 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 11, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen