Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.03.2022 , sist oppdatert 31.03.2022

Vassmagasinstatistikk veke 12 2022

Ved utgangen av veke 12 var fyllingsgrada i norske magasin 29,2 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 38,6 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,0 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,7 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 48,1 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 13,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 12, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Elspotområde Veke 12, prosent Energiinnhald, GWh Kapasitet, GWh Median veke 12, prosent Veke 11, prosent Endring frå sist veke, prosenteiningar
Aust-Noreg (NO1) 13,4 799 5976 17,1 15,9 -2,5
Sørvest-Noreg (NO2) 25,7 8703 33899 44,7 28,0 -2,4
Midt-Noreg (NO3) 31,3 2861 9147 25,8 33,4 -2,1
Nord-Noreg (NO4) 48,1 10028 20851 44,2 48,8 -0,7
Vest-Noreg (NO5) 18,7 3235 17331 30,4 21,2 -2,5
Noreg 29,2 25478 87203 38,6 31,2 -2,0