Vannmagasinstatistikk veke 15 2019 - NVE

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 15 var fyllingsgrada i norske magasiner 32,8 prosent

Fyllingsgrada gjekk ned med 1,8 prosentpoeng mot 1,4 prosentpoeng veka før. Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999–2018 er 33,4 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Øst-Noreg (Elspotområde 1) med 12,7 prosent, mens Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 41,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 15, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken