Kraftsituasjonen veke 44 2018 - NVE

Auke i kraftprisane.

Grunna vedlikehald var det redusert kjernekraftproduksjon i Sverige i veke 44. I tillegg gjekk kraftforbruket i Norden litt opp og vindkraftproduksjonen noko ned. Dette bidrog til prisoppgang.

I Noreg auka prisane med om lag 4 prosent samanlikna med veka før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 44 her. (PDF)