Kraftsituasjonen veke 40 2018 - NVE

Auke i norsk kraftproduksjon og eksport.

Norsk vasskraftproduksjon auka til over 3 TWh i veke 40, og norsk nettoeksport til det nest høgaste nivået so langt i år.

Ei sterk nedgang i nordisk vindkraftproduksjon, auka forbruk og høgare kraftprisar medverka til den høge produksjonen.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 40 her. (PDF)