Kraftsituasjonen veke 22 2019 - NVE

Lågare kraftprisar for tredje veke på rad.

Kraftprisane gjekk ned i alle område i førre veke, slik at den nordiske systemprisen er den lågaste på eit år.

Prisnedgangen i våre omkringliggande land skuldast mellom anna auka vind- og kjernekraftproduksjon, samt nedgang i kol-, gass- og CO2-prisar.

Kraftprisane i nabolanda våre påverkar Noreg gjennom import, slik at prisane i Noreg falt for tredje veka på rad.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 22 2019 her. (PDF)