Kraftsituasjonen veke 21 2019 - NVE

Prisnedgang og nettoeksport.

Mildare vêr, redusert forbruk og auka tilsig til vasskraftmagasina har ført til ein reduksjon i kraftprisen i Noreg.

Kraftprisen låg på 36-37 øre/kWh, om lag sju prosent ned samanlikna med førre veke.

Dei norske kraftprisane er nå blant dei lågaste i Norden, det har ført til ein auke i nettoeksporten av straum.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 21 2019 her. (PDF)