Publisert 22.04.2020

Kraftsituasjonen veke 16, 2020

Lågaste dagspris i Noreg sia 2000

Kraftproduksjonen i Noreg minka med fire prosent i veke 16 jamført med veka før, trass i tre prosent auking i forbruket. Den gjennomsnittlege kraftprisen i Noreg var 4,8 øre/kWh. 

Måndag i veke 16 fekk vi den lågaste dagsprisen sia år 2000, med ein gjennomsnittleg pris på 2,68 øre/kWh. Dette er mellom anna grunna uvanleg høg vindkraftproduksjon og negative priser i fleire land på kontinentet, noko som gav ein uvanleg og stor kraftimport til Norge jamt utover måndagen. 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 16 her.

Kontaktpersonar

Avdelingsingeniør Martin Haug
E-post: mhau@nve.no

Seksjonssjef Sigrun Kavli Mindeberg
E-post: skmi@nve.no