Publisert 27.08.2020 , sist oppdatert 11.08.2022

Overtredelsesgebyr for manglende og feilplassert energimerking

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Elkjøp Norge AS og Power Norge AS et overtredelsesgebyr på kr 500 000 hver for brudd på energimerkeforskriften.

Energimerking skal gi forbrukeren den informasjonen den har krav på.

- Bruddene er knyttet til manglende og feilplassert energimerking i flere butikker over en lengre tidsperiode. Det er første gang NVE gir overtredelsesgebyr for brudd på energimerkeforskriften, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE.

Flere brudd i perioden 2016-2019

NVE har ført tilsyn med Elkjøp Norge AS 17 ganger i perioden 2016-2019, og har funnet at 36 % av totalt 1696 kontrollerte produkter hadde brudd på energimerkeforskriften. Bruddene er stort sett knyttet til manglende og feilplasserte energietiketter. Noen få produkter hadde feil format eller innhold.

NVE førte også tilsyn med Power Norge AS 19 ganger i samme periode. 35 % av totalt 1662 kontrollerte produkter hadde avvik. Også her er bruddene stort sett knyttet til manglende og feilplasserte energietiketter.

Forbrukeren får ikke informasjonen de har krav på

Formålet med energimerking er å fremme produkter som er energieffektive og lite ressurskrevende, og på den måten bidra til å redusere energibruken i Norge. Energimerkingen skal gi forbrukerne informasjon om hvor energieffektive produktene er, samt annen relevant informasjon for hvert produkt. Derfor er det viktig at produktene i reklame og i butikk er merket i henhold til regelverket, slik at forbrukerne får mulighet til å gjøre bevisste valg når de kjøper produkter.

 

- Vi ser at også andre aktører ikke er gode nok til merke produktene sine, og vi kommer til intensivere kontrollene knyttet til dette. Vi forventer at bransjen blir bedre på å merke, slik at forbrukerne får informasjonen de har krav på, sier Skrivarhaug.

Stort sparepotensiale

Regelverket knyttet til energimerking, sammen med økodesign, bidrar til store besparelser. NVE har analysert 10 husholdningsprodukter og fant at disse 10 produktgruppene alene vil gi besparelser på hele 3 TWh i 2030. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til underkant av 200 000 husstander.

 

- Halvparten av EUs mål om 20 % energieffektivisering i 2020, skal nås ved hjelp av regelverket om økodesign og energimerking. Dette er kraftfulle regelverk, som vil ha stor effekt, også i Norge, avslutter Skrivarhaug.

 

Ordningen skal bidra til at produsentene lager produkter som er mest mulig energieffektive.

Økodesign- og energimerkekrav spenner bredt over en rekke produkter som brukes i store deler av samfunnet. Det er viktig at regelverket følges, slik at vi kan realisere energisparepotensialet. Redusert energibruk er bra for både forbrukerne og miljøet.

 

Fakta om kontrollene

  • Butikker på Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge har blitt kontrollert.
  • Reklame i avisbilag, på TV og sosiale medier har også blitt kontrollert.

TV-er, stekeovner, varmepumper, vedovner og vaskemaskiner var plukket ut for kontroll.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,                          mobil: 977 79 089.

Saksbehandler Tore Dyrendahl,                                   mobil: 970 09 886