Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.02.2022

Er visualiseringer av vindkraftverk realistiske?

NVE publiserer nå en rapport som sammenligner bilder av åtte vindkraftverk med visualiseringene som ble laget da anleggene ble planlagt. Målet har vært å finne ut om visualiseringer av vindkraftverk gir et realistisk bilde av det faktiske sluttresultatet.

Raskiftet vindkraftverk sett fra Sjøenden. Visualisering før bygging øverst, foto etter bygging nederst (Sweco/Multiconsult).

– Visualiseringer har blitt brukt som et viktig verktøy i behandlingen av vindkraftverk, og gjør det mulig å vurdere synligheten og de visuelle virkningene av et planlagt vindkraftverk. Samtidig har det vært usikkert hvor realistiske disse visualiseringene er, sier Erlend Bjerkestrand, seksjonssjef for energianlegg i NVE.

Det finnes få undersøkelser som sammenlikner det faktiske resultatet av utbyggingene mot de visualiseringene som ble laget da planene var til behandling. På oppdrag fra NVE, Miljødirektoratet og Riksantikvaren har Multiconsult derfor utarbeidet en rapport der det er sett nærmere på åtte vindkraftverk. Anleggene er bygget i perioden 2010-2021, og ble fotografert fra samme fotostandpunkt som visualiseringene.

Visualiseringer gir et godt bilde

Målet med fotograferingen var å etterprøve den fototekniske realismen i visualiseringene, for så å vurdere om visualiseringer er et nyttig verktøy i behandlingen av vindkraftverk. Vindkraftverkene som ble valgt ut viser anlegg i ulike landskapstyper i Norge, som innlandsskog, blokkmark, og indre og ytre kystfjell.

– Resultatene viser at det er realisme i visualiseringene som er gjennomført, og at disse egner seg godt til å vurdere de visuelle virkningene av vindkraftverk under planlegging, sier Erlend Bjerkestrand.

NVE og en rekke andre myndigheter jobber nå med å oppdatere kunnskapen om vindkraft på land. Dette kunnskapsgrunnlaget vil bestå av en rekke temarapporter, hvor landskap vil inngå som en av temarapportene.

Kontakt

Erlend Bjerkestrand, fungerende seksjonssjef 
tlf. 91 12 94 13  

Anette Ødegård, seniorrådgiver 
tlf. 45 25 89 78