Publisert 11.01.2023

Velkommen til NVEs naturfareseminar - flom og skred i kommuneplaner

Vil du vite mer om hvordan din kommune skal ta hensyn til flom og skred i kommuneplanens arealdel? NVE inviterer deg til digitalt seminar 9. februar.

Flom i Kvinnherad. Foto: Lars Løkeland Slåke / NVE

I seminaret vil vi blant annet vise frem en helt ny kartbasert veileder, og fortelle om veien fra kartlegging av naturfare til plankart og bestemmelser.

Seminaret varer fra 12.00 – 14.00, og det blir mulighet for å stille spørsmål underveis. Seminaret blir tatt opp og lagt ut på NVEs nettsider i etterkant.

Meld deg på her.

Kontaktperson
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør arealplan
E-post: hmh@nve.no