NVE skal undersøke jordskredet i Orkdal - NVE

For å øke kunnskapen om denne typen skred, vil NVE gjennomføre en faglig undersøkelse av jordskredet i Orkdal lørdag.

Den faglige undersøkelsen vil munne ut i en rapport, som forventes å foreligge i løpet av få uker.

NVE bisto i helgen politiet med skredfaglige vurderinger på stedet , og har i dag (mandag 18. februar 2019) befart skredområdet sammen med kommunen. Ett bolighus ble truffet av skredet, og en ung kvinne omkom i den tragiske skredhendelsen.