Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.08.2019

Nedsetting til gult farenivå for Veslemannen 15. august

Avtagende hastigheter og lite steinsprangaktivitet gjør at NVE setter ned farenivået for veslemannen til gult.

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen.

- Bevegelsene avtar både i øvre og nedre del av fjellpartiet. I natt har Sivilforsvaret registrert ett enkelt steinsprang, mens vi i NVE har ikke sett steinsprang på radarbildene siden i går, sier vakthavende geolog Lene Krstiensen.

Farenivået for Veslemannen ble hevet til rødt mandag kveld, 12. august, basert på økte bevegelser og varsel om nedbør. Hastighetene i Veslemannen var størst tirsdag 13. august og var en kort periode rundt 400 mm/døgn i øvre del og rundt 100 mm/døgn i nedre del.

Det gikk svært mange mindre steinsprang i fjellpartiet tirsdag. Fra i går 14. august er bevegelsene minket, og nedgangen har fortsatt natt til i dag, 15. august. Bevegelsene minker både i øvre og nedre del av fjellpartiet.

Hastighetene er nå på 5-10 cm/døgn i øvre og midtre del, og 1 - 2,5 cm/døgn i nedre del. Det har vært ikke vært nedbør siste døgnet og meldt tørt i morgen. På bakgrunn av de minkende bevegelser settes farenivået ned til gult. Vi fortsetter med hyppig sjekk av data siden hastighetene fremdeles er relativt store.

NVE skal fly med drone over Veslemannen i dag for å kvantifisere endringer i volumer og utrasinger i fjellpartiet siden 2018.

Les mer om Mannen og Veslemannen på www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

Kontakt:

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)