Nedsetting til gult farenivå for Veslemannen 15. august - NVE

Avtagende hastigheter og lite steinsprangaktivitet gjør at NVE setter ned farenivået for veslemannen til gult.

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen.

- Bevegelsene avtar både i øvre og nedre del av fjellpartiet. I natt har Sivilforsvaret registrert ett enkelt steinsprang, mens vi i NVE har ikke sett steinsprang på radarbildene siden i går, sier vakthavende geolog Lene Krstiensen.

Farenivået for Veslemannen ble hevet til rødt mandag kveld, 12. august, basert på økte bevegelser og varsel om nedbør. Hastighetene i Veslemannen var størst tirsdag 13. august og var en kort periode rundt 400 mm/døgn i øvre del og rundt 100 mm/døgn i nedre del.

Det gikk svært mange mindre steinsprang i fjellpartiet tirsdag. Fra i går 14. august er bevegelsene minket, og nedgangen har fortsatt natt til i dag, 15. august. Bevegelsene minker både i øvre og nedre del av fjellpartiet.

Hastighetene er nå på 5-10 cm/døgn i øvre og midtre del, og 1 - 2,5 cm/døgn i nedre del. Det har vært ikke vært nedbør siste døgnet og meldt tørt i morgen. På bakgrunn av de minkende bevegelser settes farenivået ned til gult. Vi fortsetter med hyppig sjekk av data siden hastighetene fremdeles er relativt store.

NVE skal fly med drone over Veslemannen i dag for å kvantifisere endringer i volumer og utrasinger i fjellpartiet siden 2018.

Les mer om Mannen og Veslemannen på www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen