NVE gir ut sjekkliste for IKT-sikkerhet i kraftbransjen - NVE

NVE ønsker å styrke kraftbransjens digitale beredskap. Grunnlaget for god digital beredskap starter allerede i anskaffelsesfasen. NVE har derfor utgitt sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting.

Leverandørene er viktige brikker i beredskap For å ha en god beredskap mot uønskede digitale hendelser og krisesituasjoner er det viktig med et godt samarbeid med IT-leverandørene. Det er viktig at IKT-sikkerhet tas hensyn til allerede i en tidlig fase av en anskaffelse eller tjenesteutsetting. Samtidig må IKT-sikkerhet være et tema gjennom hele levetiden til produktet eller tjenesten som er anskaffet, inkludert avhending eller skifte av leverandør. NVE har gitt ut en sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting.

Sjekklisten bygger på Energiloven og kraftberedskapsforskriften, i tillegg til veiledere fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), rapporter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og beste praksis. Sjekklisten er bygget rundt ulike faser i en anskaffelses- og tjenesteutsettingsprosess. Sjekklisten finnes her.

En engelsk versjon av sjekklisten finnes her.