Publisert 07.01.2020 , sist oppdatert 05.10.2022

NVE gir ut sjekkliste for IKT-sikkerhet i kraftbransjen

NVE ønsker å styrke kraftbransjens digitale beredskap. Grunnlaget for god digital beredskap starter allerede i anskaffelsesfasen. NVE har derfor utgitt sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting.

Leverandørene er viktige brikker i beredskap For å ha en god beredskap mot uønskede digitale hendelser og krisesituasjoner er det viktig med et godt samarbeid med IT-leverandørene. Det er viktig at IKT-sikkerhet tas hensyn til allerede i en tidlig fase av en anskaffelse eller tjenesteutsetting. Samtidig må IKT-sikkerhet være et tema gjennom hele levetiden til produktet eller tjenesten som er anskaffet, inkludert avhending eller skifte av leverandør. NVE har gitt ut en sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting.

Sjekklisten bygger på Energiloven og kraftberedskapsforskriften, i tillegg til veiledere fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), rapporter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og beste praksis. Sjekklisten er bygget rundt ulike faser i en anskaffelses- og tjenesteutsettingsprosess. Sjekklisten finnes her.

En engelsk versjon av sjekklisten finnes her.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Eldri Holo, tlf. 970 96 895

Sjefingeniør Janne Hagen, tlf. 905 29 180

Om prosjektet

Prosjektet «Proaktiv digital beredskap» startet i 2018. Prosjektet så nærmere på relasjonene mellom IT-leverandører og energiselskap og undersøkte forventninger sett fra begge parter, IKT-sikkerhets- og beredskapsutfordringer.

I 2019 utviklet prosjektet sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting.