European Market Coupling Operator AS og Nord Pool AS er nå en del av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon - NVE

NVE har vedtatt at Nord Pool AS og European Market Coupling Operator AS er en del av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Selskapenes arbeid med å sette pris og volum, som gir likevekt mellom tilbud og etterspørsel av kraft, er viktig for systemdriften.

- I det norske kraftsystemet  har markedsplassen vesentlig betydning for forsyningssikkerheten. Nord Pool AS og European Market Coupling Operator AS er derfor nå en del av beredskapsarbeidet i kraftforsyningen sier vassdrags og energidirektør, Kjetil Lund.

At European Market Coupling Operator AS og Nord Pool AS er en del av KBO innebærer at de har en del rettigheter og plikter under krav i kraftberedskapsforskriften, som sørger for en bedre beredskap. De vil også få informasjon fra NVE og Olje- og energidepartementet i beredskapssituasjoner og plikt til å rapportere tilstanden til NVE i likhet med andre KBO-enheter.