Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.06.2021

Varsler lengre behandlingstid for nettkonsesjoner

NVE opplever en stor vekst i antallet søknader for konsesjoner til nettanlegg. Køen for behandling er økende, og selskaper som søker konsesjon må regne med lengre behandlingstid enn tidligere.

Kraftlinje. Foto: Christer Heer Skotland/ NVE

– NVE har aldri hatt så mange søknader om nettkonsesjoner til behandling som i dag. Vi har nå om lag 250 saker til behandling, og i tillegg rundt 80 saker som ligger i kø. Sakene varierer i omfang og kompleksitet. Vi ønsker å si fra om at det framover må påregnes lenger tid på å få søknader om nettkonsesjon behandlet enn det som tidligere har vært vanlig, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Mens enkelte saker kan behandles på noen måneder, krever andre saker flere år til faglige vurderinger, befaringer og høringsrunder.

Mange av sakene som behandles og som ligger i kø, handler om å sikre forsyningssikkerheten. I tråd med prinsippene som NVE har kommunisert tidligere, vil disse sakene bli prioritert først. Det betyr at mange saker om for eksempel datasenter, oppdrettsanlegg, ladestasjoner og tilrettelegging for industri vil trenge lenger tid på å bli behandlet

– Konsesjonsbehandling er underlagt et regelverk som skal sikre demokratiske prosesser der alle som ønsker det kan gi innspill om hva som bør tas hensyn til i en sak. Fordeler og ulemper skal vurderes opp mot hverandre, slik at tiltak som gjennomføres er mest mulig samfunnsmessig rasjonelle. Det er en grundig og tidkrevende prosess, men også avgjørende for vedtakene som skal fattes, sier Nordberg.

Jobber med tiltak

NVE har allerede omprioritert interne ressurser for å styrke kapasiteten til å behandle konsesjonssøknader for nettanlegg. Framover vil NVE vurdere flere tiltak innenfor gjeldende regelverk, som kan bidra til å redusere ledetiden for nettanlegg. NVE vil også se på om det er anlegg i eksisterende transformatorstasjoner som ikke trenger å være konsesjonspliktige, men kan inngå som nødvendig høyspenningsanlegg.

– Selv med disse tiltakene forventer vi at køen og behandlingstiden vil være betydelig lengre enn tidligere. Enkelte søknader blir behandlet på noen måneder, mens større konsesjoner har en behandlingstid på mellom 2 og 4 år, sier Nordberg.

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere utviklingen av strømnettet. En viktig oppgave for utvalget blir å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg.

Kontakt

Inga Nordberg, direktør 
mob: 90983628 

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef  
mob: 41 90 65 23