Tillatelse til kraftledning trygger strømtilførsel mellom Hamneidet og Skjervøy i Troms - NVE

NVE gir Ymber AS anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en ny 13 km lang 66 kV kraftledning mellom Hamneidet og Skjervøy i kommunene Nord-Reisa og Skjervøy i Troms.

Begrunnelsen for vedtaket er at dagens ledning er utsatt for utfall grunnet ras og kraftige fallvinder, og det er behov for å styrke forsyningssikkerheten av de nordlige deler av kommunene Nord-Reisa og Skjervøy.

 

Mer informasjon om tillatelsen til ny kraftledning Hamneidet-Skjervøy:
Du finner konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og bakgrunn for vedtak på nve.no.