Revidert konsesjon til fjernvarmeanlegg i Stavanger, Sandnes og Sola - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Lyse Neo AS revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Stavanger, Sandnes og Sola kommuner.

Tillatelsen innebærer en sammenslåing av de to konsesjonsområdene på Forus og Sandnes, gjennom etablering av en ca. 6,5 km lang overføringsledning mellom de to tidligere konsesjonsgitte fjernvarmeområdene.

Samtidig utvides konsesjonsområdet i området rundt Sandnes. Nytt konsesjonsområde mellom de to etablerte områdene er bestemt ut i fra de områdene Lyse Neo AS anser det sannsynlig å kunne levere fjernvarme til i relativt nær fremtid.

Les mer om konsesjonen her