Offentlig møte om Davvi vindkraftverk - 22.november i Sirma - NVE

NVE har mottatt meldinger med forslag til utredningsprogram fra Grenselandet AS for Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytninger i kommunene Lebesby og Tana.

Davvi vindkraftverk er planlagt i grenseområdene mellom kommunene Lebesby og Tana i øst og Porsanger i vest. Vindkraftverket er planlagt bestående av 100 til 267 vindturbiner med en nominell effekt på mellom 3 og 8 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på inntil 800MW. Planområdet har et areal på ca. 78 km2. Produksjonen fra vindkraftverket planlegges tilknyttet nettet gjennom bygging av en ny kraftledning til Statnetts meldte transformatorstasjon i Adamselv og gjennom en ny kraftledning frem til transmisjonsnettet i Finland.
 
NVE vil holde nytt offentlig møte om saken på Sirma grendehus onsdag 22. november kl. 18.00, hvor det vil være nordsamisk tolk tilstede. NVE vil orientere om den offentlige saksbehandlingen av meldingene. Tiltakshaver, Grenselandet AS, vil være representert og orientere om prosjektet og deres forslag til utredningsprogram.
 
Eventuelle merknader må sendes NVE innen 31.12.2017.