Publisert 10.01.2022

Nye tiltak skal redusere kollisjoner med fugl i Smøla vindkraftverk

NVE har vedtatt at Smøla Vind 2 AS må gjennomføre avbøtende tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner i Smøla vindkraftverk. Vedtaket er basert på ny kunnskap fra forskning på fugl og vindkraft på Smøla.

Smøla vindpark. (Foto: Bjørn Emil Lytskjold/NVE).

Smøla vindkraftverk ligger i Møre og Romsdal fylke, og ble satt i drift i 2002/2005. Smøla er et viktig område for fugl, og det har i mange år vært forsket på hvordan vindkraftverket påvirker fuglelivet på øya.

Ny kunnskap om avbøtende tiltak

De siste årene er det publisert flere rapporter fra forskningsprosjekt om fugl og vindturbiner på Smøla. Det er blant annen vist en 48 % reduksjon i registrert antall døde liryper rundt turbintårn som var malt svarte nederst, sammenlignet med hvite kontrollturbiner. En annen studie viste at den årlige kollisjonsraten for fugl ble redusert med 70 % for turbiner som hadde malt et rotorblad svart sammenlignet med hvite kontrollturbiner.

Basert på den nye kunnskapen og at Smøla vindkraftverk har fått innvilget forlenget konsesjonsperiode, har NVE satt et nytt vilkår om tiltak for å redusere kollisjonsfaren mellom fugl og vindturbiner på Smøla. NVE har pålagt Smøla Vind 2 AS følgende konsesjonsvilkår:

Konsesjonær skal legge fram et forslag for NVE til avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å redusere omfanget av kollisjoner mellom fugl og vindturbiner i Smøla vindkraftverk. Forslaget skal inneholde en redegjørelse om avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere omfanget av kollisjoner, samt en beskrivelse av kostnadene forbundet med de ulike tiltakene. NVE skal godkjenne tiltakene før de gjennomføres. Frist for å sende inn forslaget er 31.06.2022.

Kan få betydninger for andre vindkraftverk

Smøla vindkraftverk har vært i drift siden 2002 og det er forsket mye på kollisjoner mellom fugl og vindturbiner. Kunnskapen fra disse forskningsprosjektene vil være relevant for mange vindkraftverk i både Norge og andre land.

Kontakt

Erlend Bjerkestrand, fungerende seksjonssjef
tlf. 911 29 413