Gasskraftverket på Kårstø tillates nedlagt - NVE

NVE har i dag gitt Naturkraft AS tillatelse til nedlegging av gasskraftverket på Kårstø i Rogaland. Kraftverket har en produksjonskapasitet på 4,3 TWh pr år og ble satt i drift i 2007.

Gjeldende konsesjon løper ut 1.1.2033. Anlegget er søkt nedlagt fordi eier vurderer at markedsutsiktene den neste 10 til 15 årene ikke ser ut til å gi grunnlag for lønnsom drift av kraftverket.

- Ved siden av svak lønnsomhet har NVE lagt vekt på at en nedleggelse ikke vil ha vesentlige virkninger for nasjonal eller regional forsyningssikkerhet for kraft, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE.

Kraftverket har ikke vært i drift de senere årene, og NVE finner at nedlegging ikke vil ha vesentlige miljøvirkninger eller virkninger på lokal aktivitet.

NVEs tillatelse kan leses her