Folkemøte om utviding av Ustekveikja kraftverk - NVE

NVE arrangerer offentleg møte om Ustekveikja Kraftverk DA sine planar for utviding av Ustekveikja kraftverk ved auka regulering av Tungevatnet i Hol kommune i Buskerud.

Folkemøte gjeld Ustekveikja Kraftverk DA si melding om auka regulering av Tungevatnet ved sju meter ekstra oppdemming.

På møtet vil NVE orientere om saksbehandlinga, og Ustekveikja kraftverk BA vil presentere planane for utvidinga. Meldinga er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Hol kommune og på NVE.no fram til høyringsfristen 15. desember 2016.

Tid og stad: Tirsdag 29. november kl. 19.00 på Bardøla Hotell

Meir informasjon her