Publisert 16.11.2021

Folkemøte om Syrtveit kraftverk i Evje og Hornnes kommune

NVE har mottatt en melding fra Agder Energi Vannkraft AS med planer om bygging av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune. Saken er nå på offentlig høring. Som en del av høringen holdes det et folkemøte om planene på Evjemoen kino onsdag 17. november kl. 19.00.

illustrasjonbilde vannkraft

På møtet vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Agder Energi vil orientere om utbyggingsplanene. Møtet er åpent for alle.

Meldingen og tilhørende forslag til konsekvensutredningsprogram er sendt ut på offentlig høring. Alle saksdokumenter er tilgjengelige på NVEs nettsider: https://www.nve.no/8716/V. Dokumentene er også lagt ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i Evje og Hornnes kommune. Fristen for å komme med høringsuttalelser er 15. desember 2021.